”Tillförlitliga drogtester i arbetslivet är ett måste”

torsdag 30 november 2023
Källa: Dagens Medicin

Kollegor och arbetsplatser uppmanas av 24 läkare att endast använda tillförlitliga och kvalitetssäkrade test- och analysmetoder vid narkotikatestning i arbetslivet.

Drogtestningens förekomst i arbetslivet ökar, liksom frekvensen positiva fynd. Det finns mycket som talar för att drogtestning bör kombineras med andra åtgärder som en skriven policy, utbildning och rehabilitering. Motiven för drogtestning är att identifiera narkotikaanvändning och därmed förhindra incidenter, olyckor och dåligt anseende för arbetsplatsen, samt att vid positiva fynd erbjuda stöd och rehabilitering. Läs mer