Tre interna bokstavsutredningar för genomförande av partsöverenskommelsen

måndag 11 januari 2021
Källa: Regeringskansliet

Regeringskansliet har beslutat om tre interna bokstavsutredningar för att genomföra partsöverenskommelsen om anställningsskydd och omställning. Uppdragen innebär att lämna förslag till hur principöverenskommelsen ska genomföras i de delar som rör anställningsskydd och tillhörande a-kassefrågor och att lämna förslag till hur principöverenskommelsen ska genomföras i linje med parternas förslag i de delar som rör en ny offentlig omställningsorganisation samt de delar som rör ett nytt och parallellt offentligt studiestöd.
Läs mer