Undersköterska eller VVS-montör – varför väljer kvinnor och män olika yrken?

onsdag 25 januari 2023
Källa: Forte

De nordiska länderna rankas högt när det kommer till jämställdhet. Ändå har tidigare forskning pekat på att länderna i Norden haft en mer könssegregerad arbetsmarknad än mindre jämställda länder. Jämförande forskning visar dock att den här paradoxen inte längre stämmer. Nu ska forskare identifiera vilka faktorer som påverkar graden av könssegregering på arbetsmarknaden. Läs mer