Uppdaterade riktlinjer för hälsoundersökningar via arbetsplatsen

tisdag 2 juli 2024
Källa: Mynak
Riktlinjer Hälsoundersökningar

Vad är nytt och vad handlar riktlinjerna om?

Den nya utgåvan har fått en ny och omarbetad struktur, där själva processen för genomförandet av hälsoundersökningar beskrivs på en generell nivå och de fyra levnadsvanorna matvanor, alkohol, tobak och fysisk aktivitet fått egna och mer utförliga avsnitt. I linje med detta har riktlinjerna också fått en ny titel: Riktlinjer för hälsoundersökningar via arbetsplatsen med fokus på levnadsvanor. De uppdaterade riktlinjerna redogör som tidigare för kartläggningsinstrument och efterföljande insatser på individ- och arbetsplatsnivå som visat sig vara effektiva och har vetenskapligt stöd, samt hur utvärdering av processer och effekter kan ske. 

Läs mer om och ladda ner riktlinjerna för hälsoundersökningar

Mer kommer i höst!

Under hösten kommer riktlinjerna att kompletteras med uppdaterat material som kan användas i dialog med kunder/arbetsgivare samt en presentation som kortfattat beskriver innehållet till stöd för implementering av riktlinjerna inom företagshälsan. 

Riktlinjerna presenteras på företagssköterskornas nationella utbildningsdagar den 17-18 oktober 2024

Lydia Kwak, en av författarna till riktlinjerna medverkar vid och presenterar riktlinjerna vid utbildningsdagarna som arrangeras av Riksföreningen för Företagssköterskor. Håll utkik efter mer information och anmälan till detta efter sommaren!

Mynak har fler riktlinjer till stöd för företagshälsan

Förutom riktlinjer för hälsoundersökningar så har Mynak flera riktlinjer som kan vara av intresse. I december publicerades en aktuell utgåva av riktlinjer för att förebygga och hantera alkoholproblem i arbetslivet och hösten 2024 kommer en ny version av riktlinjerna om psykisk hälsa och ohälsa. Övriga riktlinjer som finns att ladda ner handlar om kränkande särbehandling och mobbning, synergonomi, bullermätning och ländryggsproblem. Totalt finns just nu sju riktlinjer inom olika ämnesområden.

Läs mer om och ladda ner riktlinjerna här