Utredning av arbetsförmåga

onsdag 15 juni 2022
9:00 – 17:00
Utbildning
4.495 SEK (exklusive moms)
Utbildningen riktar sig endast till medarbetare hos Sveriges Företagshälsors medlemmar. Syftet är att ge kunskap om innebörden av begreppet arbetsförmåga och en fördjupad förståelse för hur samtal och utredning av arbetsförmåga kan genomföras, från beställning till återkoppling.
Rehabsamtal

Kursens innehåll

 • Begreppet arbetsförmåga
 • The work ability house model – Arbetsförmågehuset
 • Ett systemperspektiv på arbetsförmåga
 • Samtal om arbetsförmåga
 • Lagstiftning
 • Arbetsanpassningar
 • Kartläggning av arbetsförmåga
 • Teambaserad utredning av arbetsförmåga – syfte, genomförande och återkoppling
 • Frågeformulär och metoder vid utredning av arbetsförmåga
 • Fallbeskrivningar
 • Att implementera arbetssätt för att samtala om och utreda arbetsförmåga

Föreläsare

 • Therese Hellman, Docent, Arbets- och miljömedicin, Uppsala
 • Charlotte Wåhlin, Docent, Arbets- och miljömedicin, Linköping
 • Anna-Bell Björk, Specialist i arbetsmedicin och allmänmedicin, Linköping

Inläsningsmaterial

Innan utbildningen förväntas du ha läst igenom: Företagshälsans guide om arbetsförmåga, begrepp, samtal och utredning.

Övrig information

För dig som deltar på plats tillkommer en kostnad för fika och lunch.

Utbildningen är nu fulltecknad! (220509)

Kontakt

Pernilla Nordkvist

pernilla.nordkvist@foretagshalsor.se

08-762 67 42

Projektledare, Sveriges Företagshälsor