_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self

Sveriges Företagshälsor är företagshälsovårdens branschorganisation.
Vi verkar för att säkerställa en god kvalitet hos landets företagshälsor. Tillsammans med våra medlemmar strävar vi efter att landets arbetsgivare ska få hållbara, effektiva och attraktiva organisationer. Medarbetare ska samtidigt få ett hälsosamt, säkert och stimulerande yrkesliv.

Investeringar i företagshälsovård är en vinst för alla parter

Sveriges Företagshälsors medlemmar motsvarar majoriteten av branschen med flera tusen samverkande specialister inom arbetsmiljö & hälsa, frisk- och sjukvård samt rehabilitering. 

Läs mer om företagshälsovård

I fokus

Debattartikel Dagens Samhälle: Peter Munck af Rosenschöld, vd Sveriges Företagshälsor.

Valet är klart och snart samlas riksdagsledamöterna för att påbörja sitt viktiga arbete.
Ledamöterna – våra främsta representanter – behöver bästa möjliga arbetsmiljö för att på vårt uppdrag kunna representera väljarna på bästa sätt. Men, i SVT:s Länge leve demokratin av Jan Scherman berättades om skrämmande förhållanden. Riksdagsledamöternas tysta acceptans av en helt oacceptabel egen arbetsmiljö kan möjligen förklara ointresset för arbetsmiljöfrågor och företagshälsovård sett ur ett bredare perspektiv. Kanske är det så att man saknar kunskaper om det tydliga sambandet mellan en god arbetsmiljö, en god hälsa och en bra arbetsprestation? Om så är fallet bistår vi gärna med kunskapshöjande insatser. Läs mer

Från sjukfrånvaro till frisknärvaro. Alla behövs för att skapa ett friskare arbetsliv. Se vår kortfilm om företagshälsovårdens roll för ett friskare Sverige.

Myndigheten för arbetsmiljökunskap fyller ett stort hål för alla oss som arbetar för goda arbetsmiljöer och en god folkhälsa. Nu när den äntligen har kommit på plats måste den få finnas kvar även efter ett eventuellt regeringsskifte, skriver Peter Munck af Rosenschöld, vd för Sveriges Företagshälsor i en debattartikel i Dagens Samhälle. Efter att Arbetslivsinstitutet avvecklades 2007 har arbetsmarknadens parter efterlyst ett nationellt kunskapscentrum kring frågor om arbetsmiljö. Det är högst relevant att en oberoende part kan ta ansvar för spridningen av all den forskningsbaserade kunskapen om arbetsmiljö som finns i dag som har svårt att nå ut i arbetslivet och komma till praktisk nytta. Det är inte lätt för alla arbetsgivare att ha fullständig kontroll över hela sitt arbetsmiljöansvar.
Läs mer

Nu måste alla arbetsgivare göra en plan för återgång i arbete om de har medarbetare som väntas vara borta från arbete mer än 60 dagar på grund av sjukdom. Planen ska vara arbetsgivarens stöd i rehabiliteringsarbetet och ska göras senast 30 dagar från första sjukdagen. Alla arbetsgivare berörs av regeländringen, undantag är om det är uppenbart att medarbetarens hälsotillstånd gör det omöjligt att komma tillbaka till arbete. Arbetsgivaren kan ansöka om Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd för att få stöd från företagshälsan i rehabiliteringsarbetet med planering, genomförande och uppföljning av insatser. Läs mer

Ett nära och bra samarbete med företagshälsan ger bättre förutsättningar för att skapa hållbara organisationer och ett bra arbetsliv.
Guiden för köp av tjänster från företagshälsan för privat sektor är fylld med råd och tips och beskriver en process i 6 steg, från behovsanalys till uppföljning. För offentlig sektor ffinns en upphandlingsguide som ger stöd och hjälp till er som är på väg in i en upphandlingsprocess enligt LOU. Läs mer