_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self

Sveriges Företagshälsor är företagshälsovårdens branschorganisation.
Vi verkar för att säkerställa en god kvalitet hos landets företagshälsor. Tillsammans med våra medlemmar strävar vi efter att landets arbetsgivare ska få hållbara, effektiva och attraktiva organisationer. Medarbetare ska samtidigt få ett hälsosamt, säkert och stimulerande yrkesliv.

Investeringar i företagshälsovård är en vinst för alla parter

Sveriges Företagshälsors medlemmar motsvarar majoriteten av branschen med flera tusen samverkande specialister inom arbetsmiljö & hälsa, frisk- och sjukvård samt rehabilitering. 

Läs mer om företagshälsovård

I fokus

Det är med en heltäckande företagshälsovård vi kan få ett systematiskt arbetsmiljöarbete värt namnet och det är så vi kan förebygga dödsfall, olycksfall och sjukdomar förorsakade av arbetet. 
ILO fyller 100 år i år och nyligen var den årliga Arbetsmiljödagen. Arbetsmiljöfrågorna är viktiga och behöver verkligen lyftas. Dödsolyckorna har ökat under de senaste åren och förra året förolyckades en person i veckan på jobbet. Under årets tre första månader förolyckades 18 personer. Håller utvecklingen i sig kommer ett nytt dystert rekord att slås i år. Samtidigt ligger antalet arbetsskador och arbetssjukdomar kvar på en hög nivå och så stor andel som en tredjedel av landets arbetstagare uppger att de lider av arbetsrelaterad stress. Om man verkligen vill bidra till en säker och hälsosam arbetsmiljö så borde ILO:s 100-årsjubileum och den Internationella Arbetsmiljödagen sätta fokus på vad Sverige behöver göra för att – mer än 30 år för sent – åtminstone börja närma sig uppfyllandet av ILO-konvention 161.  Läs mer

De stressrelaterade sjukskrivningarna ökar och antalet dödsolyckor på jobbet blir fler. Företagshälsan kan bidra till att förebygga sjukdomar, skador och sjukfrånvaro förorsakat av arbetet. Men då måste det finnas rätt förutsättningar för den att göra sitt jobb, skriver  Sveriges Företagshälsors vd Peter Munck af Rosenschöld i en debattartikel i Dagens Samhälle.
Sveriges Företagshälsor anser att det är hög tid att ett effektivt resursutnyttjande skapas. Regeringen måste underlätta för arbetsgivaren att arbeta med det förebyggande arbetsmiljöarbetet som är helt avgörande för att få ned sjukfrånvaron. Det måste finnas rätt förutsättningar för företagshälsan att bidra till att förebygga sjukdomar, skador och sjukfrånvaro förorsakat av arbetet och därmed kunna bistå landets alla arbetsgivare i arbetet med att säkra en snabb återgång i arbete efter ohälsa. Läs mer

Från sjukfrånvaro till frisknärvaro. Alla behövs för att skapa ett friskare arbetsliv. Se vår kortfilm om företagshälsovårdens roll för ett friskare Sverige.

Ett nära och bra samarbete med företagshälsan ger bättre förutsättningar för att skapa hållbara organisationer och ett bra arbetsliv.
Guiden för köp av tjänster från företagshälsan för privat sektor är fylld med råd och tips och beskriver en process i 6 steg, från behovsanalys till uppföljning. För offentlig sektor ffinns en upphandlingsguide som ger stöd och hjälp till er som är på väg in i en upphandlingsprocess enligt LOU. Läs mer