_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self

Sveriges Företagshälsor är företagshälsovårdens branschorganisation.
Vi verkar för att säkerställa en god kvalitet hos landets företagshälsor. Tillsammans med våra medlemmar strävar vi efter att landets arbetsgivare ska få hållbara, effektiva och attraktiva organisationer. Medarbetare ska samtidigt få ett hälsosamt, säkert och stimulerande arbetsliv.

Investeringar i företagshälsovård är en vinst för alla parter

Sveriges Företagshälsors medlemmar motsvarar majoriteten av branschen med flera tusen samverkande specialister inom arbetsmiljö & hälsa, frisk- och sjukvård samt rehabilitering. 

Läs mer om företagshälsovård

I fokus

Informationen uppdaterad 20200325.  

Med anledning av utbrottet av Coronaviruset rekommenderar vi våra medlemmar och övriga arbetsgivare att följa utvecklingen och hålla sig informerade och uppdaterade.

Sveriges företagshälsors medlemmar arbetar hårt för att stötta arbetsgivare och deras anställda i den situation som nu råder. I nuläget är det ett starkt fokus på rådgivning och olika typer av stödinsatser. Insatserna som görs är allt ifrån riskbedömningar vid hemarbete eller vid hög arbetsbelastning, stödsamtal till chefer och medarbetare etc. Arbetsgivare är självklart välkomna att kontakta företagshälsovården för stöd i hur de kan hantera den oro som kan uppstå i arbetsgrupper eller på arbetsplatser med anledning av den uppkomna situationen. 

Sveriges företagshälsors rekommendationer med anledningen av spridningen av coronaviruset (covid-19)
Läs mer

 

Varje år drabbas ett stort antal arbetstagare av vibrationsskador i arbetet. För att minska antalet skadade behöver de förebyggande åtgärderna samordnas. Läs om vad som görs på företagshälsan, de arbets- och miljömedicinska klinikerna samt hur Arbetsmiljöverkets arbete ser ut.

Sveriges Företagshälsors rapport - Arbetsmiljö, organisation och hälsa – hur hänger det ihop och varför? presenterades på ett seminarium på Näringslivets hus den 10 oktober av rapportförfattarna nationalekonom Laura Hartman och analytikern Petter Odmark.

I en panel med bland annat socialminister Lena Hallengren,  riksdagsledamot Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) Socialförsäkringsutskottet, Ann-Katrin Järåsen kommunalråd i Torsby Kommun mfl diskuterades därefter bland annat vikten av tillit och engagemang för att få till förändringar i praktiken baserat på den kunskap som finns kring den organisatoriska och sociala arbetsmiljöns påverkan på hälsan.
Läs mer

De stressrelaterade sjukskrivningarna ökar och antalet dödsolyckor på jobbet blir fler. Företagshälsan kan bidra till att förebygga sjukdomar, skador och sjukfrånvaro förorsakat av arbetet. Men då måste det finnas rätt förutsättningar för den att göra sitt jobb, skriver  Sveriges Företagshälsors vd Peter Munck af Rosenschöld i en debattartikel i Dagens Samhälle.
Sveriges Företagshälsor anser att det är hög tid att ett effektivt resursutnyttjande skapas. Regeringen måste underlätta för arbetsgivaren att arbeta med det förebyggande arbetsmiljöarbetet som är helt avgörande för att få ned sjukfrånvaron. Det måste finnas rätt förutsättningar för företagshälsan att bidra till att förebygga sjukdomar, skador och sjukfrånvaro förorsakat av arbetet och därmed kunna bistå landets alla arbetsgivare i arbetet med att säkra en snabb återgång i arbete efter ohälsa. Läs mer

Från sjukfrånvaro till frisknärvaro. Alla behövs för att skapa ett friskare arbetsliv. Se vår kortfilm om företagshälsovårdens roll för ett friskare Sverige.

Ett nära och bra samarbete med företagshälsan ger bättre förutsättningar för att skapa hållbara organisationer och ett bra arbetsliv.
Guiden för köp av tjänster från företagshälsan för privat sektor är fylld med råd och tips och beskriver en process i 6 steg, från behovsanalys till uppföljning. För offentlig sektor ffinns en upphandlingsguide som ger stöd och hjälp till er som är på väg in i en upphandlingsprocess enligt LOU. Läs mer