_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self

Sveriges Företagshälsor är företagshälsovårdens branschorganisation.
Vi verkar för att säkerställa en god kvalitet hos landets företagshälsor. Tillsammans med våra medlemmar strävar vi efter att landets arbetsgivare ska få hållbara, effektiva och attraktiva organisationer. Medarbetare ska samtidigt få ett hälsosamt, säkert och stimulerande yrkesliv.

Investeringar i företagshälsovård är en vinst för alla parter

Sveriges Företagshälsors medlemmar motsvarar majoriteten av branschen med flera tusen samverkande specialister inom arbetsmiljö & hälsa, frisk- och sjukvård samt rehabilitering. 

Läs mer om företagshälsovård

I fokus

Sveriges Företagshälsors rapport - Arbetsmiljö, organisation och hälsa – hur hänger det ihop och varför? presenterades på ett seminarium på Näringslivets hus den 10 oktober av rapportförfattarna nationalekonom Laura Hartman och analytikern Petter Odmark.

I en panel med bland annat socialminister Lena Hallengren,  riksdagsledamot Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) Socialförsäkringsutskottet, Ann-Katrin Järåsen kommunalråd i Torsby Kommun mfl diskuterades därefter bland annat vikten av tillit och engagemang för att få till förändringar i praktiken baserat på den kunskap som finns kring den organisatoriska och sociala arbetsmiljöns påverkan på hälsan.
Läs mer

De stressrelaterade sjukskrivningarna ökar och antalet dödsolyckor på jobbet blir fler. Företagshälsan kan bidra till att förebygga sjukdomar, skador och sjukfrånvaro förorsakat av arbetet. Men då måste det finnas rätt förutsättningar för den att göra sitt jobb, skriver  Sveriges Företagshälsors vd Peter Munck af Rosenschöld i en debattartikel i Dagens Samhälle.
Sveriges Företagshälsor anser att det är hög tid att ett effektivt resursutnyttjande skapas. Regeringen måste underlätta för arbetsgivaren att arbeta med det förebyggande arbetsmiljöarbetet som är helt avgörande för att få ned sjukfrånvaron. Det måste finnas rätt förutsättningar för företagshälsan att bidra till att förebygga sjukdomar, skador och sjukfrånvaro förorsakat av arbetet och därmed kunna bistå landets alla arbetsgivare i arbetet med att säkra en snabb återgång i arbete efter ohälsa. Läs mer

Från sjukfrånvaro till frisknärvaro. Alla behövs för att skapa ett friskare arbetsliv. Se vår kortfilm om företagshälsovårdens roll för ett friskare Sverige.

Som branschorganisation och företrädare för företagshälsovården i Sverige har vi i nuläget inte längre förtroende för Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak, i Gävle, vår uppfattning är att de inte har möjlighet att fullgöra sitt viktiga uppdrag. I flera artiklar har DN rapporterat om en oacceptabelt undermålig arbetsmiljö på myndigheten vilket medfört att den har dränerats på avancerad kompetens, ett stort antal anställda, forskare med flera har valt att sluta på grund av ett bristfälligt ledarskap. Vi har tydligt påpekat detta för Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (s) och förutsätter att adekvata åtgärder omedelbart kommer att sättas in. Läs mer i DN.

Ett nära och bra samarbete med företagshälsan ger bättre förutsättningar för att skapa hållbara organisationer och ett bra arbetsliv.
Guiden för köp av tjänster från företagshälsan för privat sektor är fylld med råd och tips och beskriver en process i 6 steg, från behovsanalys till uppföljning. För offentlig sektor ffinns en upphandlingsguide som ger stöd och hjälp till er som är på väg in i en upphandlingsprocess enligt LOU. Läs mer