DynaDesk

Associerad samarbetspartner till Sveriges Företagshälsor 2024
Dynadesk logo

 DynaDesk – ett nytt arbetssätt framför datorn

De senaste åren har intresset för att finna en lösning på bristen av rörelse i nacke, skuldror, axlar och armar vid datorarbete ökat.

Trots omfattande förebyggande och avhjälpande insatser från företagshälsovård, fysioterapeuter och allmänläkare fortsätter dock antalet sjukskrivna och kostnaderna orsakat av muskelvärk (RSI) att öka.

Sjukskrivningskostnaderna är bara ”toppen på isberget” för arbetsgivarna. Den absolut största kostnaden är i stället produktivitetsminskningen bland medarbetare, som inte sjukskrivs utan som arbetar vidare trots besvär och värk. Denna mycket större kostnadspost glöms oftast bort och går tyvärr inte att utläsa i företagens årsredovisning.

Lösningen heter DynaDesk och den tillför rörelse i nacke, armar och handleder under datorarbetet. En medicinsk studie av DynaDesks effekter är genomförd vid Linköpings universitet och den visar på signifikanta förbättringar vid användande av DynaDesk.

Här kan man se en kort film om effekterna

DynaDesk kan monteras in i befintliga skrivbord och är utvecklad och tillverkad i Småland.

Kontakt

Jonas Tjärnhell, VD

Telefon: 0730-31 6164  

E-post: sales@workmotions.com

Hemsida: www.dynadesk.se