Sveriges Företagshälsors Årsmöte 2021

fredag 21 maj 2021
14:00 – 15:30
Sveriges Företagshälsors medlemmar hälsas välkommen till årsmötet 2021.

Årsmöteshandlingar
Kommer att finnas nedladdningsbara här två veckor innan mötet.

Ärenden som medlem önskar behandla på ordinarie årsmöte ska vara föreningen tillhanda senast den 21 april 2021.

Tid: Kl. 14.00 Årsmötesförhandlingar

Plats: Årsmötet kommer att sändas digitalt via Teams.
Beroende på hur pandemisituationen ser ut kommer det eventuellt vara möjligt att delta fysiskt.

Anmälan  
Senast 7 maj till anmalan@foretagshalsor.se

För signerade årsredovisningar kontakta kansliet på info@foretagshalsor.se 

Kontakt