Arbetsrätt vid rehabilitering

torsdag 31 mars 2022
9:30 – 15:30
Utbildning
5.995 SEK (exklusive moms)
4.495 SEK (exklusive moms)
Vill du veta mer om vad som gäller ur ett arbetsgivarperspektiv vid rehabilitering? Kanske händer det att du är involverad i en rehabiliteringsprocess där arbetstagaren inte kommer att gå tillbaka till sitt tidigare arbete. Behöver du mer kunskap om vilka lagar och regler som gäller i dessa situationer så är det här ett seminarium för dig.

OBS! Kursen är fullbokad!
Nu finns våra kurser även på distans
Arbetsrättsjurist

Arbetsrätt

  • Sjukdom - är det en saklig grund för uppsägning?
  • Arbetsdomstolens praxis
  • Vilka skyldigheter har arbetsgivaren och arbetstagaren i rehabprocessen?
  • Vilken roll spelar andra i processen, facket, FK och företagshälsan?
  • Vilken tystnadsplikt har hälso- och sjukvårdspersonal i förhållanden till den sjukes arbetsgivare?

Försäkringskassans roll, ansvar och uppdrag 

  • Försäkringskassans uppdrag inom sjukförsäkringen
  • Lagändringar inom sjukförsäkringen
  • Partiell sjukskrivning – nya regler
  • Arbetsgivarens plan för återgång i arbete
  • Förebyggande sjukpenning och arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd
Datum
Dag Tid
31 mars 09:30 - 15.30

Föreläsare

Lars Bäckström 
Arbetsrättsjurist på Almega 
Lars hjälper oss att reda ut begreppen kring arbetsrättsliga åtgärder ur ett arbetsgivarperspektiv. När kan och bör arbetsgivaren hjälpa den anställde? Kan arbetsgivaren säga upp eller avskeda en anställd på grund av sjukdom?

Läs 5 frågor till Lars Bäckström som svarar på läsarnas frågor om arbetsrätt i varje nummer av tidningen Lag & Avtal.

Josefine Hagmyr och Anna Holmström
Samverkansansvariga Försäkringskassan avd för sjukförsäkring Stockholms Län.
De kommer att berätta om punkterna ovan och senaste nytt. 

Kontakt