Hand-arm vibrationssyndrom

fredag 4 oktober 2024
13:00 – 16:00
Seminarium
3.995 SEK (exklusive moms)
3.495 SEK (exklusive moms)
Cirka 400 000 personer i Sverige exponeras för hand/arm-vibrationer i sitt arbete. Många får nerv- och kärlskador för livet som orsakar såväl lidande som arbetsoförmåga. Nu finns en ny metod som kan öka möjligheten till ett preventivt arbete för att undvika skador.
Byggjobbare med borr

Ett stort problem i svenskt arbetsliv är Hand-arm vibrationssyndrom (HAVS), en nerv- och kärlskada som förvärras med ökad exponeringstid och kraften av vibrationerna. Trots att arbetsgivaren är skyldig att erbjuda förebyggande åtgärder är det få av de exponerade arbetstagarna som deltar i de medicinska kontrollerna som kan förebygga skador. Varför är det så?

Under en halvdagskurs presenteras en ny metod som kan användas av alla inom företagshälsan som jobbar med kartläggningar, undersökningar och skador kring vibrationer. Metoden skapar struktur för det förbyggande arbetet och syftar till att fler ska välja att delta i de medicinska kontrollerna.

Metoden är utvecklad utifrån ett forskningsprojekt från Lunds universitet som undersökte varför det görs så få medicinska kontroller och vilka tankar kring kontroller och rehabsamtal de vibrationsskadade arbetstagarna hade. Resultatet visar vad arbetsgivaren och företagshälsan bör göra när skador identifieras och vilka möjliga lösningar det finns för att öka deltagandet i de medicinska kontrollerna.  

Ur kursens innehåll

  • Forskningsresultat från fokusgrupper med arbetsgivare
  • Orsaker och konsekvenser av lågt deltagande i de medicinska kontrollerna
  • Den sammanhängande processen - En metod för samarbete mellan företagshälsovård, arbetsgivare och skyddsombud/fackförbund

Föreläsare

Carl Antonson, Specialist i allmänmedicin och arbetsmedicin, Företagsläkare på Feelgood & forskare på AMM Syd
Alexander Child, Falck Hälsa och arbetsliv. Ekonomiska och praktiska aspekter av att implementera arbetssätt tillsammans med kunder. 

Kontakt

Marie Dahlgren

marie.dahlgren@foretagshalsor.se

087626745

Anmälan

Statusmeddelande

×

Observera att anmälan är bindande. Vid avbokning senare än 2 veckor före kursstart debiteras full avgift. Namnbyte måste anmälas och kan ske utan avgift fram till kursdag. 

*Obligatoriska uppgifter

Det är mycket viktigt att du kontrollerar att din e-postadress är korrekt inskriven
När du konfirmerar din anmälan genom att klicka på "Skicka" längst ner i formuläret sänds en automatisk bekräftelse till angiven e-postadress. Om du inte fått någon bekräftelse har din anmälan inte kommit fram. Kontrollera först din spamkorg, ibland kan automatiska mejl hamna där (gäller speciellt om man har en gmail eller hotmail adress) innan du gör en ny anmälan. 

Det är också viktigt att du kontrollerar att din faktureringsadress är helt korrekt och att alla eventuella referensnummer etc finns med. 

Anmäler du dig för ett digitalt deltagande kommer du i god tid innan sändningen få ett mejl till den mejladress du uppgett med länk till sändningen samt instruktioner för hur du ansluter.

Sveriges Företagshälsor värnar om din integritet och hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Vi är Personuppgiftsansvarig för samtliga uppgifter som du lämnar i detta formulär. All behandling vi gör sker i enlighet med gällande lagstiftning. Här kan du läsa mer om vår personuppgiftspolicy. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.

Anmälan

Jag anmäler mig till kurs Hand-arm vibrationssyndrom
Namn
Faktureringsadress
Medlem i Sveriges Företagshälsor
Jag samtycker till att fotografering kan ske under utbildningen.
Anmälningsvillkor och information

Anmälningsvillkor och information

För kurser anordnade av Sveriges Företagshälsor

Anmälan

Anmälan görs på vår webbplats i avsett formulär för respektive utbildning. Observera att det är viktigt att den e-postadress du anger i anmälan är korrekt då all vidare kommunikation sker via den. De adressuppgifter som efterfrågas i ansökan gäller enbart fakturering, var noga med att ange eventuella referensuppgifter som din organisation kräver för att ni ska kunna hantera fakturan. Ange också om det kommer att skickas in ytterligare faktureringsunderlag till oss, inköpsorder eller dylikt. Om förtäring ingår i kursavgiften ska eventuell kostavvikelse anges i anmälan.

Bekräftelse

Du konfirmerar din anmälan genom att klicka på "Skicka" längst ner i formuläret, då sänds en automatisk bekräftelse till angiven e-postadress som bekräftar att din anmälan kommit Sveriges Företagshälsor tillhanda. Får du inte någon automatisk bekräftelse så har din anmälan inte kommit fram till oss. Kom ihåg att kontrollera så att mejlet inte hamnat i din spamkorg. Kontakta oss via e-post anmalan@foretagshalsor.se  eller per telefon 08-762 67 46 om du inte får någon anmälningsbekräftelse eller om du har frågor om din anmälan. Mer utförlig information kring kursen skickas ut ca 1 vecka före kursstart. För digitala utbildningar skickas länk ut en eller ett par dagar innan utbildningsdagen. 

Hantering av personuppgifter

När du lämnar dina personuppgifter till oss i samband med din anmälan så är vi personuppgiftsansvarig för att all behandling sker enligt gällande lagstiftning. För att vi ska kunna administrera din anmälan behöver du vid ansökningstillfället godkänna att vi lagrar dina personuppgifter för att använda dessa för avsett ändamål. Här kan du läsa mer om vår personuppgiftspolicy

Priser

Alla priser är exklusive moms.

Medlems- och mängdrabatter

Medlemsrabatt ges ofta till Sveriges Företagshälsors medlemmar. Rabatten ges i de fall fakturamottagaren är medlem hos oss. Ibland ges även rabatt till andra organisationers medlemmar, då intygas medlemskapet enligt instruktion i anmälningsformuläret.

Är ni tre personer eller fler från samma organisation (med samma fakturauppgifter) som anmäler er samtidigt till ett och samma utbildningstillfälle, kan det finnas möjlighet att utnyttja mängdrabatter. Om ingen information finns på webbsidan, kontakta Sveriges Företagshälsor för mer information om vad som gäller för just din kurs: info@foretagshalsor.se.

Betalningsvillkor

Fakturering sker i samband med utbildningstillfället om inget annat anges. Vid särskilda erbjudanden kan dock fakturering ske redan i samband med att anmälningsbekräftelsen går ut. Betalningsvillkor är 30 dagar. Vid betalning efter förfallodatum debiteras en dröjsmålsränta med referensränta + 8 % samt en lagstadgad påminnelseavgift om 60 kronor. Var noga med att fylla i rätt faktureringsuppgifter för att undvika förseningsavgifter.

Material

Information om vilket material du behöver för respektive utbildning framgår på webbsidan och i den specifika kursinformation du får ca 1 vecka före kursstart. Om du behöver införskaffa litteratur på egen hand framgår det av kursinformationen på webbplatsen.

Vi har en miljömedveten strategi. Utbildningsmaterial, såsom åhörarkopior, artiklar och dylikt, laddar du ner/skriver ut på det sätt som passar dig bäst. Materialet skickas antingen ut per e-post eller finns att ladda ner på vår webbplats.

Tider

Start- och sluttid för utbildningarna hittar du på webbsidan där respektive utbildningen beskrivs.

Plats

Plats anges på webbsidan och i den information kring kursen som skickas till dig ca 1 vecka innan kursstart. Vid eventuell ändring av lokal meddelas du via e-post. Är ni en större grupp som vill genomföra en utbildning på en annan ort i Sverige kan det finnas möjlighet att specialarrangera detta, kontakta oss för mer information: info@foretagshalsor.se eller per telefon 08-762 67 46.

Digitalt deltagande

Vanligtvis sänds våra digitala utbildningar via Zoom.

I våra hybrid-/distansutbildningar är avsikten att upplevelsen, för såväl deltagare som föreläsare, så mycket som möjligt ska likna en ”vanlig” kurs i en vanlig kurslokal. För att det ska bli så behöver du som deltar på distans:

- Logga in i god tid och se till att både ditt för- och efternamn framgår vid din bild.
- Ha kameran på, och riktad så att du syns bra, under hela kursen (viktigt!).
- Sätta på mikrofonen när du har ordet och övrig tid ha den avstängd.

Om ni är flera som delar på en inloggning, i t.ex. ett konferensrum, meddela oss i förväg vilka ni är.

Avbokningsregler

Anmälan är bindande. Vid avbokning 4-2 veckor före kursstart debiteras 50 % av deltagaravgiften. Vid avbokning senare än 2 veckor före kursstart debiteras full avgift. Vid eventuella förhinder kan du ofta överlåta din plats till en kollega inom samma organisation. All avbokning ska ske skriftligt till anmalan@foretagshalsor.se  och bekräftas av Sveriges Företagshälsor.

Inställda utbildningar

Under speciella omständigheter kan Sveriges Företagshälsor tvingas att ställa in eller ändra datum på enstaka utbildningar (t.ex. pga. sjukdom eller för få anmälningar). Avbokning från Sveriges Företagshälsor meddelas per e-post. Deltagaravgifter som erlagts återbetalas omgående. Omkostnader för resor/logi, inkomstbortfall etc. ersätts ej.

Utvärdering

Vanligtvis ges du som deltagare möjlighet att besvara några korta frågor via en enkät (digitalt eller i pappersform) om hur du upplevt utbildningen. Informationen vi får från dig är en viktig del i vårt kvalitets- och utvecklingsarbete. Svaren sammanställs endast på aggregerad nivå.