Återträff för MRO- och provtagarutbildade 2024

tisdag 3 september 2024
9:00 – 16:00
Utbildning
6.695 SEK (exklusive moms)
5.495 SEK (exklusive moms)
Återträff för dig som tidigare genomgått MRO- eller provtagarutbildning (kvalitetssäkrad alkohol- och drogtestning).
Deltagare på utbildning

Återträffen syftar till att informera om senaste nytt på området samt ge dig tillfälle att inhämta fördjupad kunskap och att utbyta erfarenheter med kollegor som också arbetar med alkohol- och drogtester i arbetslivet.

Programinnehåll 

Programmet är under utveckling och fylls på efter hand.

 • Användning av marknadsförda testmetoder i arbetslivet: Kan vi använda fingeravtryck, utandning i mobilen och ögonavläsning?
 • Fusk i provtagningssituationen: Olika mer eller mindre avancerade "attiraljer" för att underlätta fusk finns att tillgå. Hur säkrar vi att provet kommer från rätt person och lämnas från kroppen vid provtagningstillfället? Och hur kan vi tänka när det gäller avvägning mellan övervakning och integritet?
 • MRO-rollens avgränsning. Hur bedömer vi t.ex. ett positivt analyssvar efter användning av narkotikaklassade läkemedel som förskrivits för många år sedan? 
 • Ny AD-dom gällande narkotikapåverkan (cannabis). Presentation av sakkunnigutlåtanden från Olof Beck och Ulric Hermansson samt diskussion.
 • Snabbtester för cannabis - allt mindre tillförlitliga! 
 • DBS (dried blood spot) som alternativt prov, en uppdatering.
 • Deltagarnas insända frågor & svar med diskussion.

Medverkande föreläsare

 • Olof Beck, professor emeritus, Karolinska Institutet.
 • Jeanette Bergkvist, företagssköterska, MärstaHälsan.
 • Anders Helander, adj. prof., Karolinska Institutet.
 • Ulric Hermansson, med.dr., Karolinska Institutet.

Ansvariga för dagen är Ulric Hermansson och Anders Helander.

Kontakt

Pernilla Nordkvist

pernilla.nordkvist@foretagshalsor.se

Anmälan

Statusmeddelande

×

*Obligatoriska uppgifter

Det är mycket viktigt att du kontrollerar att din e-postadress är korrekt inskriven
När du konfirmerar din anmälan genom att klicka på "Skicka" längst ner i formuläret sänds en automatisk bekräftelse till angiven e-postadress. Om du inte får någon bekräftelse har din anmälan inte kommit fram (titta i skräpkorgen). Kontakta oss på info@foretagshalsor.se om du inte lyckas anmäla dig i god ordning.

Sveriges Företagshälsor värnar om din integritet och hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Vi är Personuppgiftsansvarig för samtliga uppgifter som du lämnar i detta formulär. All behandling vi gör sker i enlighet med gällande lagstiftning. Här kan du läsa mer om vår personuppgiftspolicy. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.

Observera att anmälan är bindande. Här kan du läsa mer om våra anmälningsvillkor.

Anmälan

Jag anmäler mig till återträff för MRO- och provtagarutbildade
Kostnad för konferenspaket tillkommer (dagsaktuellt självkostnadspris), och läggs på fakturan.
Namn
Faktureringsadress
Jag arbetar huvudsakligen som
*precisera under "Övrigt meddelande"
Jag arbetar inom
*vårdcentral/hälsocentral
*precisera under "Övrigt meddelande"
Medlem i Sveriges Företagshälsor
Jag samtycker till att fotografering kan ske under utbildningen.
Det kan hända att vi önskar fotografera under utbildningen för att använda bilder som illustration på vår hemsida eller i informationsmaterial. Det är viktigt att du anger om du inte önskar synas på bild så att vi kan ta hänsyn till det.
Jag samtycker till att namn, yrke och arbetsplats används till deltagarlista att lämna ut till föreläsare och deltagare i utbildningen.
Om du önskar att det står en annan e-postadress i deltagarlistan än den du angivit ovan som kontaktadress för utbildningsadministrationen, ange den under "Övrigt meddelande".
Anmälningsvillkor och information

Anmälningsvillkor och information

Konfigureringsalternativ Öppen Anmälan
För kurser anordnade av Sveriges Företagshälsor

Anmälan

Anmälan görs alltid på vår webbplats i avsett formulär för respektive utbildning. Observera att det är viktigt att den e-postadress du anger i anmälan är korrekt då all vidare kommunikation sker via den. De adressuppgifter som efterfrågas i ansökan gäller enbart fakturering, var noga med att ange eventuella referensuppgifter som din organisation kräver för att ni ska kunna hantera fakturan. Ange också om det kommer att skickas in ytterligare faktureringsunderlag till oss, inköpsorder eller dylikt. Om förtäring ingår i kursavgiften ska eventuell kostavvikelse anges i anmälan.

Bekräftelse

Du konfirmerar din anmälan genom att klicka på "Skicka" längst ner i formuläret, då sänds en automatisk bekräftelse till angiven e-postadress som bekräftar att din anmälan kommit Sveriges Företagshälsor tillhanda. Får du inte någon automatisk bekräftelse så har din anmälan inte kommit fram till oss, glöm inte att även kontrollera så mejlet inte hamnat i din spamkorg. Kontakta oss via e-post anmalan@foretagshalsor.se  eller per telefon 08-762 67 46 om du inte får någon anmälningsbekräftelse eller om du har frågor om din anmälan. Mer utförlig information kring kursen skickas ut 1-2 veckor före kursstart.

Hantering av personuppgifter

När du lämnar dina personuppgifter till oss i samband med din anmälan så är vi personuppgiftsansvarig för att all behandling sker enligt gällande lagstiftning. För att vi ska kunna administrera din anmälan behöver du vid ansökningstillfället godkänna att vi lagrar dina personuppgifter för att använda dessa för avsett ändamål. Här kan du läsa mer om vår personuppgiftspolicy

Priser

Alla priser är exklusive moms

Medlems- och mängdrabatter

Medlemsrabatt ges ofta till Sveriges Företagshälsors medlemmar. Rabatten ges i de fall fakturamottagaren är medlem hos oss. Ibland ges även rabatt till andra organisationers medlemmar, då intygas medlemskapet enligt instruktion i anmälningsformuläret.

Är ni tre personer eller fler från samma organisation (med samma fakturauppgifter), som anmäler er samtidigt till ett och samma utbildningstillfälle, kan det finnas möjlighet att utnyttja mängdrabatter. Om ingen information finns på webbsidan, kontakta Sveriges Företagshälsor för mer information om vad som gäller för just din kurs: info@foretagshalsor.se.

Betalningsvillkor

Fakturering sker vanligtvis ca 14 dagar före utbildningstillfället om inget annat anges. Vid särskilda erbjudanden kan dock fakturering ske redan i samband med att anmälningsbekräftelsen går ut. Betalningsvillkor är 30 dagar. Vid betalning efter förfallodatum debiteras en dröjsmålsränta med referensränta + 8 % samt en lagstadgad påminnelseavgift om 60 kronor. Var noga med att fylla i rätt faktureringsuppgifter för att undvika förseningsavgifter.

Material

Information om vilket material du behöver för respektive utbildning framgår på webbsidan och i den specifika kursinformation du får 1-2 veckor före kursstart. Om du behöver införskaffa litteratur på egen hand framgår det av kursinformationen på webbplatsen.

Vi har en miljömedveten strategi så vanligtvis får du åhörarkopior, artiklar och dylikt att ladda ner/skriva ut efter eget önskemål. Materialet skickas antingen ut per e-post eller finns att ladda ner på vår webbplats. Information om hur du får tillgång till det du behöver ges senast i den specifika kursinformation du får 1-2 veckor före kursstart.

Tider

Start- och sluttid för utbildningarna hittar du på webbsidan där respektive utbildningen beskrivs.

Plats

Plats anges alltid på webbsidan och i den information kring kursen som skickas till dig ca 1-2 veckor innan kursstart. Vid eventuell ändring av lokal meddelas du via e-post.

Är ni en större grupp som vill genomföra en utbildning på en annan ort i Sverige kan det finnas möjlighet att specialarrangera detta, kontakta oss för mer information: info@foretagshalsor.se eller per telefon 08-762 67 46.

Digitalt deltagande

Trivselregler för att delta på våra kurser och seminarier på distans

I dessa tider har vi fått vänja oss vid att vi inte har möjlighet att anordna och delta på kurser och seminarier med fysisk närvaro som vi brukar. Numera gäller distansdeltagande för de flesta, kanske är det något som vi kommer att se mycket av även när vi återkommer till normala förhållanden.

Vi vill att känslan så mycket som möjligt ska påminna om en ”vanlig” kurs i en vanlig kurslokal. För att inte riskera att bli utloggad gäller detta när du kliver in i vårt digitala rum;

- Du loggar in med ditt fullständiga namn
- Du har kameran på (viktigt)
- Du har din mikrofon avstängd, och sätter bara på den på uppmaning
- Ni meddelar oss vilka ni är om ni sitter fler i rummet som anmält er till kursen och delar på en uppkoppling.

Om du har problem med uppkopplingen kan det ibland vara en fördel att stänga av kameran, meddela oss iså fall så vi vet (eller om kameran är avstäng av någon annan anledning). Då behöver du bara sätta på kameran en kort stund vid incheckning och efter varje paus. I utbildningar som ger intyg är detta särskilt viktigt så att vi vet att du har varit med på hela kursen, precis som vid ett fysiskt kursdeltagande.

Avbokningsregler

Anmälan är bindande. Vid avbokning 4-2 veckor före kursstart debiteras 50 % av deltagaravgiften. Vid avbokning senare än 2 veckor före kursstart debiteras full avgift. Vid eventuella förhinder kan du ofta överlåta din plats till en kollega inom samma organisation. All avbokning ska ske skriftligt till anmalan@foretagshalsor.se  och bekräftas av Sveriges Företagshälsor.

Inställda utbildningar

Under speciella omständigheter kan Sveriges Företagshälsor tvingas att ställa in eller ändra datum på enstaka utbildningar (t.ex. pga. sjukdom eller för få anmälningar). Avbokning från Sveriges Företagshälsor meddelas per e-post. Deltagaravgifter som erlagts återbetalas omgående. Omkostnader för resor/logi, inkomstbortfall etc. ersätts ej.

Utvärdering

Vanligtvis ges du som deltagare möjlighet att besvara några korta frågor via en enkät (digitalt eller i pappersform) om hur du upplevt utbildningen. Den information vi får från dig är en viktig del i vårt kvalitets- och utvecklingsarbete. Informationen sammanställs endast på aggregerad nivå.