Arbetsrätt vid rehabilitering

fredag 18 oktober 2024
9:30 – 15:30
Utbildning
5.995 SEK (exklusive moms)
4.495 SEK (exklusive moms)
Vill du veta mer om vad som gäller ur ett arbetsgivarperspektiv vid rehabilitering? Kanske händer det att du är involverad i en rehabiliteringsprocess där arbetstagaren inte kommer att gå tillbaka till sitt tidigare arbete. Behöver du mer kunskap om vilka lagar och regler som gäller i dessa situationer så är det här en utbildningsdag för dig.
Arbetsrättsjurist

Arbetsrätt

 • Är sjukdom en saklig grund för uppsägning?
 • Arbetsdomstolens praxis
 • Vilka skyldigheter har arbetsgivaren och arbetstagaren i rehabprocessen?
 • Vilken roll spelar andra i processen, facket, FK och företagshälsan?
 • Vilken tystnadsplikt har hälso- och sjukvårdspersonal i förhållanden till den sjukes arbetsgivare?
 • Narkotika kopplat till arbetet
 • Avsked som beror på handlingar kopplade till sjukdom
 • Vad händer om den anställde vägrar ta drogtest?

Försäkringskassans roll, ansvar och uppdrag 

 • Sjukförsäkringen
 • Sjukpenning
 • Arbetsgivarens plan för återgång i arbete
 • Roller och ansvar i sjuk- och rehabiliteringsprocessen
 • Alternativ till sjukskrivning
Datum
Dag Tid
18 oktober 09:30 - 15.30

Föreläsare

Lars Bäckström  Arbetsrättsjurist på Almega 

Josefine Hagmyr och Camilla Stege, samverkansansvariga på Försäkringskassan, avd för sjukförsäkring Stockholms Län.  

OBS! Sista anmälningsdag 12/9.

Våra utbildningar och träffar är numera ofta hybrida.

Kontakt
Anmälan

Statusmeddelande

×

Observera att anmälan är bindande. Vid avbokning senare än 2 veckor före kursstart debiteras full avgift. Namnbyte måste anmälas och kan ske utan avgift fram till kursdag. 

*Obligatoriska uppgifter

Det är mycket viktigt att du kontrollerar att din e-postadress är korrekt inskriven
När du konfirmerar din anmälan genom att klicka på "Skicka" längst ner i formuläret sänds en automatisk bekräftelse till angiven e-postadress. Om du inte fått någon bekräftelse har din anmälan inte kommit fram. Kontrollera först din spamkorg, ibland kan automatiska mejl hamna där (gäller speciellt om man har en gmail eller hotmail adress) innan du gör en ny anmälan. 

Det är också viktigt att du kontrollerar att din faktureringsadress är helt korrekt och att alla eventuella referensnummer etc finns med. 

Anmäler du dig för ett digitalt deltagande kommer du i god tid innan sändningen få ett mejl till den mejladress du uppgett med länk till sändningen samt instruktioner för hur du ansluter.

Sveriges Företagshälsor värnar om din integritet och hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Vi är Personuppgiftsansvarig för samtliga uppgifter som du lämnar i detta formulär. All behandling vi gör sker i enlighet med gällande lagstiftning. Här kan du läsa mer om vår personuppgiftspolicy. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.

Anmälan

Jag anmäler mig till kurs i Arbetsrätt vid rehabilitering
OBS! För deltagare på plats tillkommer kostnad för fika o lunch (faktureras).
Namn
Faktureringsadress
Jag arbetar huvudsakligen som
Medlem i Sveriges Företagshälsor
Jag samtycker till att fotografering kan ske under utbildningen.
Anmälningsvillkor och information

Anmälningsvillkor och information

För kurser anordnade av Sveriges Företagshälsor

Anmälan

Anmälan görs på vår webbplats i avsett formulär för respektive utbildning. Observera att det är viktigt att den e-postadress du anger i anmälan är korrekt då all vidare kommunikation sker via den. De adressuppgifter som efterfrågas i ansökan gäller enbart fakturering, var noga med att ange eventuella referensuppgifter som din organisation kräver för att ni ska kunna hantera fakturan. Ange också om det kommer att skickas in ytterligare faktureringsunderlag till oss, inköpsorder eller dylikt. Om förtäring ingår i kursavgiften ska eventuell kostavvikelse anges i anmälan.

Bekräftelse

Du konfirmerar din anmälan genom att klicka på "Skicka" längst ner i formuläret, då sänds en automatisk bekräftelse till angiven e-postadress som bekräftar att din anmälan kommit Sveriges Företagshälsor tillhanda. Får du inte någon automatisk bekräftelse så har din anmälan inte kommit fram till oss. Kom ihåg att kontrollera så att mejlet inte hamnat i din spamkorg. Kontakta oss via e-post anmalan@foretagshalsor.se  eller per telefon 08-762 67 46 om du inte får någon anmälningsbekräftelse eller om du har frågor om din anmälan. Mer utförlig information kring kursen skickas ut ca 1 vecka före kursstart. För digitala utbildningar skickas länk ut en eller ett par dagar innan utbildningsdagen. 

Hantering av personuppgifter

När du lämnar dina personuppgifter till oss i samband med din anmälan så är vi personuppgiftsansvarig för att all behandling sker enligt gällande lagstiftning. För att vi ska kunna administrera din anmälan behöver du vid ansökningstillfället godkänna att vi lagrar dina personuppgifter för att använda dessa för avsett ändamål. Här kan du läsa mer om vår personuppgiftspolicy

Priser

Alla priser är exklusive moms.

Medlems- och mängdrabatter

Medlemsrabatt ges ofta till Sveriges Företagshälsors medlemmar. Rabatten ges i de fall fakturamottagaren är medlem hos oss. Ibland ges även rabatt till andra organisationers medlemmar, då intygas medlemskapet enligt instruktion i anmälningsformuläret.

Är ni tre personer eller fler från samma organisation (med samma fakturauppgifter) som anmäler er samtidigt till ett och samma utbildningstillfälle, kan det finnas möjlighet att utnyttja mängdrabatter. Om ingen information finns på webbsidan, kontakta Sveriges Företagshälsor för mer information om vad som gäller för just din kurs: info@foretagshalsor.se.

Betalningsvillkor

Fakturering sker i samband med utbildningstillfället om inget annat anges. Vid särskilda erbjudanden kan dock fakturering ske redan i samband med att anmälningsbekräftelsen går ut. Betalningsvillkor är 30 dagar. Vid betalning efter förfallodatum debiteras en dröjsmålsränta med referensränta + 8 % samt en lagstadgad påminnelseavgift om 60 kronor. Var noga med att fylla i rätt faktureringsuppgifter för att undvika förseningsavgifter.

Material

Information om vilket material du behöver för respektive utbildning framgår på webbsidan och i den specifika kursinformation du får ca 1 vecka före kursstart. Om du behöver införskaffa litteratur på egen hand framgår det av kursinformationen på webbplatsen.

Vi har en miljömedveten strategi. Utbildningsmaterial, såsom åhörarkopior, artiklar och dylikt, laddar du ner/skriver ut på det sätt som passar dig bäst. Materialet skickas antingen ut per e-post eller finns att ladda ner på vår webbplats.

Tider

Start- och sluttid för utbildningarna hittar du på webbsidan där respektive utbildningen beskrivs.

Plats

Plats anges på webbsidan och i den information kring kursen som skickas till dig ca 1 vecka innan kursstart. Vid eventuell ändring av lokal meddelas du via e-post. Är ni en större grupp som vill genomföra en utbildning på en annan ort i Sverige kan det finnas möjlighet att specialarrangera detta, kontakta oss för mer information: info@foretagshalsor.se eller per telefon 08-762 67 46.

Digitalt deltagande

Vanligtvis sänds våra digitala utbildningar via Zoom.

I våra hybrid-/distansutbildningar är avsikten att upplevelsen, för såväl deltagare som föreläsare, så mycket som möjligt ska likna en ”vanlig” kurs i en vanlig kurslokal. För att det ska bli så behöver du som deltar på distans:

- Logga in i god tid och se till att både ditt för- och efternamn framgår vid din bild.
- Ha kameran på, och riktad så att du syns bra, under hela kursen (viktigt!).
- Sätta på mikrofonen när du har ordet och övrig tid ha den avstängd.

Om ni är flera som delar på en inloggning, i t.ex. ett konferensrum, meddela oss i förväg vilka ni är.

Avbokningsregler

Anmälan är bindande. Vid avbokning 4-2 veckor före kursstart debiteras 50 % av deltagaravgiften. Vid avbokning senare än 2 veckor före kursstart debiteras full avgift. Vid eventuella förhinder kan du ofta överlåta din plats till en kollega inom samma organisation. All avbokning ska ske skriftligt till anmalan@foretagshalsor.se  och bekräftas av Sveriges Företagshälsor.

Inställda utbildningar

Under speciella omständigheter kan Sveriges Företagshälsor tvingas att ställa in eller ändra datum på enstaka utbildningar (t.ex. pga. sjukdom eller för få anmälningar). Avbokning från Sveriges Företagshälsor meddelas per e-post. Deltagaravgifter som erlagts återbetalas omgående. Omkostnader för resor/logi, inkomstbortfall etc. ersätts ej.

Utvärdering

Vanligtvis ges du som deltagare möjlighet att besvara några korta frågor via en enkät (digitalt eller i pappersform) om hur du upplevt utbildningen. Informationen vi får från dig är en viktig del i vårt kvalitets- och utvecklingsarbete. Svaren sammanställs endast på aggregerad nivå.