Arbetsrätt vid rehabilitering

fredag 24 november 2023
9:30 – 15:30
Utbildning
5.995 SEK (exklusive moms)
4.495 SEK (exklusive moms)
Vill du veta mer om vad som gäller ur ett arbetsgivarperspektiv vid rehabilitering? Kanske händer det att du är involverad i en rehabiliteringsprocess där arbetstagaren inte kommer att gå tillbaka till sitt tidigare arbete. Behöver du mer kunskap om vilka lagar och regler som gäller i dessa situationer så är det här en utbildningsdag för dig.
Arbetsrättsjurist

Arbetsrätt

 • Är sjukdom en saklig grund för uppsägning?
 • Arbetsdomstolens praxis
 • Vilka skyldigheter har arbetsgivaren och arbetstagaren i rehabprocessen?
 • Vilken roll spelar andra i processen, facket, FK och företagshälsan?
 • Vilken tystnadsplikt har hälso- och sjukvårdspersonal i förhållanden till den sjukes arbetsgivare?
 • Narkotika kopplat till arbetet
 • Avsked som beror på handlingar kopplade till sjukdom
 • Vad händer om den anställde vägrar ta drogtest?

Försäkringskassans roll, ansvar och uppdrag 

 • Sjukförsäkringen
 • Sjukpenning
 • Arbetsgivarens plan för återgång i arbete
 • Roller och ansvar i sjuk- och rehabiliteringsprocessen
 • Alternativ till sjukskrivning
Datum
Dag Tid
24 november 09:30 - 15.30

Föreläsare

Lars Bäckström  Arbetsrättsjurist på Almega 

Josefine Hagmyr och Camilla Stege, samverkansansvariga på Försäkringskassan, avd för sjukförsäkring Stockholms Län.  

 

Våra utbildningar och träffar är numera ofta hybrida.

Kontakt